הרשמה לגן טל

10.04.2012

ההרשמה לגן טל לשנת לימודים 2012/2013 בעיצומה, פרטים ב 050-6760406

להזכירם ישנם 4 כיתות לימוד, מספר המקומות מוגבל